Nt9 Nowoczesne Techniki Spawalnicze .

ul. Kwiatowa 12
43-300 Bielsko-Biała
NIP 5471001898

tel. +48 537943907 
email. biuro@nt9.pl

Dział Handlowy, Doradztwo Techniczne

kom +48 504 276 955

email. biuro@nt9.pl

 

wanny
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Długi tekst
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Jest firma:                                                                                                                                              Nt9 Agata Słowik z siedzibą: ul. Kwiatowa 12, 43-300 Bielsko-Biała 

 2. kontakt z Administratorem Danych Osobowych: biuro@nt9.pl 

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia (np. partnerzy handlowi, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy), biuro usług księgowych, firma windykacyjna 

 1. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych 

 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat od momentu rozwiązania umowy 

 1. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (prawo do „bycia zapomnianym”), do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody 

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego 

 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu 

 1. Administrator dokłada wszelkich starań aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa